Cho thuê nhà tại Quận 11, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 108
Cho thuê Nhà phố  tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 16

₫ 25 triệu

12/05/2019

Cho thuê Nhà 2 phòng ngủ tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 15

128 m2
2
3
₫ 22 triệu

12/04/2019

Cho thuê Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 08

90 m2
6
6
₫ 23 triệu

12/04/2019

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 10

459 m2
4
3
₫ 50 triệu

12/04/2019

Cho thuê Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 08

153 m2
2
3
₫ 20 triệu

12/04/2019

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 14

74 m2
4
4
₫ 20 triệu

12/04/2019

Cho thuê Nhà phố 8 phòng ngủ tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 16

450 m2
8
9
₫ 50 triệu

12/04/2019

Cho thuê Nhà phố 8 phòng ngủ tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 16

428 m2
8
8
₫ 50 triệu

12/04/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 06

330 m2
₫ 90 triệu

12/04/2019

Cho thuê Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 05

210 m2
2
3
₫ 30 triệu

12/04/2019

Cho thuê Nhà phố 7 phòng ngủ tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 10

272 m2
7
4
₫ 45 triệu

12/04/2019

Cho thuê Nhà 2 phòng ngủ tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 11

88 m2
2
3
₫ 10 triệu

12/04/2019

Cho thuê Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 10

281.2 m2
6
3
₫ 23 triệu

12/04/2019

Cho thuê Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 05

297.5 m2
5
6
₫ 50 triệu

12/04/2019

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 13

331.5 m2
4
3
₫ 35 triệu

12/04/2019