Cho thuê nhà tại Quận 11, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 71
Cho thuê Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 10

₫ 23 triệu

11/14/2019

Cho thuê Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 10

₫ 35 triệu

11/14/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 03

₫ 15 triệu

11/14/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 17

₫ 20 triệu

11/13/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 14

225 m2
₫ 110 triệu

11/13/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 04

₫ 30 triệu

11/11/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 12

77 m2
₫ 10 triệu

11/11/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 03

80 m2
₫ 68 triệu

11/11/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 06

₫ 175 triệu

11/9/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 15

480 m2
₫ 180 triệu

11/8/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 01

100 m2
3
₫ 14.5 triệu

11/8/2019

Cho thuê Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 05

120 m2
6
₫ 100 triệu

11/7/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 04

₫ 4.5 triệu

11/7/2019

Cho thuê Nhà riêng 1 phòng ngủ tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 01

30 m2
Đông Bắc
1
1
₫ 3.3 triệu

11/6/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 08

262 m2
₫ 42 triệu

11/6/2019