Cho thuê nhà tại Phường 14, Quận 10

1 - 15 của 39
Cho thuê Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 14

68 m2
₫ 75 triệu

12/06/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 14

₫ 300 triệu

12/06/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 14

₫ 170 triệu

12/06/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 14

₫ 150 triệu

12/06/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 14

₫ 25 triệu

12/05/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 14

459 m2
₫ 55 triệu

12/04/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 14

126 m2
₫ 38 triệu

12/04/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 14

225 m2
₫ 110 triệu

12/03/2019

Cho thuê Nhà riêng tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 14

₫ 31 triệu

12/02/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 14

₫ 70 triệu

12/01/2019

Cho thuê Nhà riêng tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 14

₫ 40 triệu

12/01/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 14

₫ 80 triệu

12/01/2019

Cho thuê Nhà riêng tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 14

₫ 18 triệu

11/30/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 14

₫ 65 triệu

11/29/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 14

105 m2
₫ 80 triệu

11/29/2019