Cho thuê nhà tại Quận 10, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 466
Cho thuê nhà nguyên căn MT nội bộ 7/ Thành Thái P14 Q10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 14

96 m2
2
₫ 20 triệu

11/12/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 12

₫ 80 triệu

11/13/2019

Cho thuê Nhà riêng tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 13

₫ 12 triệu

11/13/2019

Cho thuê Nhà riêng tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 15

₫ 22 triệu

11/13/2019

Cho thuê Nhà phố 10 phòng ngủ tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 03

112 m2
10
₫ 200 tỷ

11/13/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 09

₫ 45 triệu

11/13/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 09

₫ 40 triệu

11/13/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 09

₫ 70 triệu

11/13/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 12

₫ 90 triệu

11/13/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 08

₫ 25 triệu

11/13/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 03

₫ 70 triệu

11/13/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 15

₫ 38 triệu

11/13/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 01

₫ 30 triệu

11/13/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 06

₫ 50 triệu

11/13/2019

Cho thuê Nhà riêng tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 05

₫ 19 triệu

11/13/2019