Cho thuê nhà tại Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 1057
Cho thuê Nhà phố  tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

₫ 140 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

₫ 100 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

₫ 250 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố 8 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

80 m2
8
8
₫ 100 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố 7 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Cầu Ông Lãnh

₫ 83 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Tân Ðịnh

84 m2
₫ 80 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

₫ 190 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

168 m2
₫ 126 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

72 m2
₫ 225 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

₫ 140 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

480 m2
₫ 250 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố 32 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Phạm Ngũ Lão

100 m2
32
₫ 345 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Phạm Ngũ Lão

64 m2
₫ 140 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố 32 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Phạm Ngũ Lão

90 m2
32
₫ 345 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố 32 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Phạm Ngũ Lão

90 m2
32
₫ 345 triệu

11/21/2019