Cho thuê nhà tại Huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 66
TOP
Cho thuê nhà nguyên căn. Nhà hướng Tây. Hẻm Ô Tô 6m.

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Nhơn Ðức

80 m2
Tây
2
2
₫ 5.5 triệu

08/05/2020

Cho thuê nhà phố 3 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiển

42 m2
3
4
₫ 8 tỷ

09/18/2020

Cho thuê nhà phố 2 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Nhơn Ðức

50 m2
Tây Nam
2
2
₫ 6 triệu

09/22/2020

Cho thuê nhà phố 2 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Thị Trấn Nhà Bè

90 m2
2
₫ 6 triệu

09/21/2020

Cho thuê nhà phố 4 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Thị Trấn Nhà Bè

48 m2
4
₫ 7 triệu

09/21/2020

Cho thuê nhà phố 2 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Thị Trấn Nhà Bè

₫ 5 triệu

09/21/2020

Cho thuê nhà phố  tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Thị Trấn Nhà Bè

₫ 7 triệu

09/21/2020

Cho thuê nhà phố 2 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Thị Trấn Nhà Bè

50 m2
2
₫ 6 triệu

09/21/2020

Cho thuê nhà phố  tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Thị Trấn Nhà Bè

₫ 10 triệu

09/21/2020

Cho thuê nhà 2 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Nhơn Ðức

70 m2
Đông
2
2
₫ 5 triệu

09/20/2020

Cho thuê nhà 4 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiển

150 m2
Tây
4
3
₫ 10 triệu

09/20/2020

Cho thuê nhà phố 4 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiển

45 m2
Đông
4
3
₫ 8 triệu

09/20/2020

Cho thuê nhà phố  tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Thị Trấn Nhà Bè

₫ 6 triệu

09/20/2020

Cho thuê nhà phố 2 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Thị Trấn Nhà Bè

₫ 30 triệu

09/20/2020

Cho thuê nhà 4 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Thị Trấn Nhà Bè

48 m2
4
3
₫ 7 triệu

09/20/2020