Cho thuê nhà tại Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền

1 - 15 of 34
Cho thuê Nhà phố  tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Đằng Giang

80 m2
₫ 20 triệu

12/09/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Đằng Giang

60 m2
₫ 18 triệu

12/09/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Đằng Giang

80 m2
₫ 35 triệu

12/09/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Đằng Giang

30 m2
₫ 9 triệu

12/09/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Đằng Giang

80 m2
₫ 30 triệu

12/09/2019

Cho thuê Nhà 6 phòng ngủ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Đằng Giang

90 m2
Đông Bắc
6
7
₫ 33 triệu

12/09/2019

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Đằng Giang

55 m2
Đông Nam
4
3
₫ 13 triệu

12/09/2019

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Đằng Giang

60 m2
Tây Nam
4
3
₫ 13 triệu

12/09/2019

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Đằng Giang

50 m2
4
3
₫ 12 triệu

12/09/2019

Cho thuê Biệt thự  tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Đằng Giang

300 m2
Đông Nam
7
₫ 50 triệu

12/09/2019

Cho thuê Nhà 3 phòng ngủ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Đằng Giang

60 m2
Tây Bắc
3
4
₫ 12 triệu

12/09/2019

Cho thuê Nhà riêng 5 phòng ngủ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Đằng Giang

60 m2
Đông Nam
5
5
₫ 17 triệu

12/09/2019

Cho thuê Biệt thự 5 phòng ngủ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Đằng Giang

200 m2
Tây Nam
5
6
₫ 60 triệu

12/09/2019

Cho thuê Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Đằng Giang

50 m2
4
4
₫ 12 triệu

12/05/2019

Cho thuê Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Đằng Giang

60 m2
3
4
₫ 15 triệu

12/04/2019