Cho thuê nhà tại Quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng

1 - 15 của 84
Cho thuê Nhà 4 phòng ngủ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Lạch Tray

₫ 11 triệu

12/05/2019

Cho thuê Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Đằng Giang

50 m2
4
4
₫ 12 triệu

12/05/2019

Cho thuê Biệt thự 4 phòng ngủ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Đông Khê

180 m2
Đông Nam
4
4
₫ 5 tỷ

12/04/2019

Cho thuê Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Đằng Giang

60 m2
3
4
₫ 15 triệu

12/04/2019

Cho thuê Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Lê Lợi

150 m2
Nam
4
4
₫ 10 triệu

12/03/2019

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Đằng Giang

45 m2
4
4
₫ 8 triệu

12/02/2019

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Đằng Giang

54 m2
4
4
₫ 15 triệu

12/02/2019

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Đằng Giang

45 m2
3
3
₫ 10 triệu

12/02/2019

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Đằng Giang

80 m2
4
4
₫ 17 triệu

12/02/2019

Cho thuê Nhà phố 7 phòng ngủ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Đông Khê

300 m2
7
3
₫ 35 triệu

12/02/2019

Cho thuê Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Đằng Giang

320 m2
6
6
₫ 25 triệu

12/02/2019

Cho thuê Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Đằng Giang

103 m2
2
2
₫ 25 triệu

11/30/2019

Cho thuê Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Đằng Giang

300 m2
6
7
₫ 35 triệu

11/30/2019

Cho thuê Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Đằng Giang

350 m2
5
5
₫ 25 triệu

11/30/2019

Cho thuê Nhà 10 phòng ngủ tại Quận Ngô Quyền

TP.Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Phường Đằng Giang

420 m2
10
10
₫ 60 triệu

11/30/2019