Cho thuê Nhà tại Quận Hải An, TP.Hải Phòng

1 - 15 của 31
Cho thuê Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Hải An

TP.Hải Phòng, Quận Hải An, Phường Đằng Lâm

80 m2
Đông Nam
3
3
₫ 15 triệu

05/25/2020

Cho thuê Biệt thự 5 phòng ngủ tại Quận Hải An

TP.Hải Phòng, Quận Hải An, Phường Đằng Lâm

360 m2
Đông Bắc
5
6
₫ 50 triệu

05/25/2020

Cho thuê Nhà riêng 5 phòng ngủ tại Quận Hải An

TP.Hải Phòng, Quận Hải An, Phường Đông Hải 1

90 m2
Tây Bắc
5
5
₫ 20 triệu

05/25/2020

Cho thuê Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Hải An

TP.Hải Phòng, Quận Hải An, Phường Đằng Lâm

60 m2
Đông Nam
4
5
₫ 15 triệu

05/25/2020

Cho thuê Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Hải An

TP.Hải Phòng, Quận Hải An, Phường Đằng Lâm

70 m2
Tây Nam
2
1
₫ 10 triệu

05/25/2020

Cho thuê Biệt thự 3 phòng ngủ tại Quận Hải An

TP.Hải Phòng, Quận Hải An, Phường Thành Tô

139 m2
Tây Nam
3
4
₫ 25 triệu

05/25/2020

Cho thuê Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận Hải An

TP.Hải Phòng, Quận Hải An, Phường Đằng Lâm

90 m2
Tây Nam
6
6
₫ 20 triệu

05/25/2020

Cho thuê Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Hải An

TP.Hải Phòng, Quận Hải An, Phường Đằng Lâm

50 m2
Đông
3
3
₫ 12 triệu

05/25/2020

Cho thuê Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Hải An

TP.Hải Phòng, Quận Hải An, Phường Đằng Lâm

60 m2
Tây Bắc
3
4
₫ 17 triệu

05/25/2020

Cho thuê Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Hải An

TP.Hải Phòng, Quận Hải An, Phường Thành Tô

139 m2
Đông Bắc
3
4
₫ 25 triệu

05/25/2020

Cho thuê Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Hải An

TP.Hải Phòng, Quận Hải An, Phường Cát Bi

120 m2
Tây Nam
3
3
₫ 8 triệu

05/25/2020

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Hải An

TP.Hải Phòng, Quận Hải An, Phường Đằng Lâm

100 m2
3
3
₫ 20 triệu

05/25/2020

Cho thuê Biệt thự 5 phòng ngủ tại Quận Hải An

TP.Hải Phòng, Quận Hải An, Phường Đông Hải 1

17 m2
5
₫ 2.5 triệu

05/23/2020

Cho thuê Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Hải An

TP.Hải Phòng, Quận Hải An, Phường Đông Hải 1

180 m2
Bắc
2
2
₫ 8 triệu

05/23/2020

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Hải An

TP.Hải Phòng, Quận Hải An, Phường Đông Hải 1

270 m2
3
4
₫ 8 triệu

05/23/2020