Cho thuê nhà tại Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội

1 - 15 của 117
Cho thuê Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Nam

85 m2
Đông Bắc
6
2
₫ 40 triệu

11/17/2019

Cho thuê Nhà riêng 5 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Nam

50 m2
5
4
₫ 24 triệu

11/16/2019

Cho thuê Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Phương Liệt

₫ 10 triệu

11/16/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Nam

52 m2
₫ 15 triệu

11/16/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Trung

30 m2
Tây Bắc
1
₫ 500 triệu

11/15/2019

Cho thuê Nhà phố 8 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Nhân Chính

60 m2
8
4
₫ 20 triệu

11/15/2019

Cho thuê Biệt thự  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Nhân Chính

170 m2
₫ 57 triệu

11/14/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Trung

200 m2
₫ 2 triệu

11/14/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Trung

200 m2
₫ 2 triệu

11/14/2019

Cho thuê Biệt thự 6 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Bắc

153 m2
6
4
₫ 50 triệu

11/14/2019

Cho thuê Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Phương Liệt

260 m2
Đông Nam
2
2
₫ 48 triệu

11/14/2019

Cho thuê Nhà  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Bắc

100 m2
₫ 3 triệu

11/13/2019

Cho thuê Nhà phố 7 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Hạ Đình

65 m2
7
6
₫ 42 triệu

11/13/2019

Cho thuê Biệt thự 13 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Trung

170 m2
13
6
₫ 60 triệu

11/12/2019

Cho thuê Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Mai

₫ 15 triệu

11/12/2019