Cho thuê nhà tại Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội

1 - 15 của 120
Cho thuê Nhà phố  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Nhân Chính

68 m2
₫ 30 triệu

11/20/2019

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Nhân Chính

₫ 40 triệu

11/20/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Hạ Đình

₫ 36 triệu

11/20/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Hạ Đình

65 m2
₫ 40 triệu

11/20/2019

Cho thuê Nhà  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Trung

88 m2
₫ 40 triệu

11/20/2019

Cho thuê Nhà phố 10 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Bắc

62 m2
10
7
₫ 25 triệu

11/20/2019

Cho thuê Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Nam

87 m2
Đông Bắc
6
4
₫ 40 triệu

11/20/2019

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Nhân Chính

65 m2
4
₫ 20 triệu

11/20/2019

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Nam

63 m2
₫ 18 triệu

11/20/2019

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Nhân Chính

60 m2
₫ 19 triệu

11/20/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Phương Liệt

45 m2
₫ 4.5 triệu

11/19/2019

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Đình

60 m2
4
4
₫ 8 triệu

11/19/2019

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Trung

38 m2
3
3
₫ 6 triệu

11/19/2019

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Đình

30 m2
3
3
₫ 5 triệu

11/19/2019

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Đình

25 m2
3
₫ 5.5 triệu

11/19/2019