Mua bán bất động sản tại Phường Phong Châu, Thị xã Phú Thọ

1 - 15 của 20
Cho thuê Nhà tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Xuân La

150 m2
₫ 8 triệu

11/21/2019

Cho thuê Biệt thự 4 phòng ngủ tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Xuân La

360 m2
4
6
₫ 27 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Xuân La

300 m2
₫ 70 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Xuân La

330 m2
₫ 28 triệu

11/21/2019

Cho thuê Biệt thự tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Xuân La

600 m2
₫ 70 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Xuân La

336 m2
₫ 27 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Xuân La

175 m2
₫ 7 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Xuân La

240 m2
₫ 14 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà riêng tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Xuân La

₫ 12 triệu

11/18/2019

Cho thuê Nhà tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Xuân La

45 m2
₫ 15 triệu

11/18/2019

Cho thuê Nhà riêng 6 phòng ngủ tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Xuân La

80 m2
6
6
₫ 55 triệu

11/13/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Xuân La

₫ 380 triệu

11/11/2019

Cho thuê Nhà tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Xuân La

136 m2
₫ 14 triệu

11/10/2019

Cho thuê Nhà tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Xuân La

100 m2
₫ 50 triệu

07/05/2019