Cho thuê nhà tại Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm

1 - 12 của 12
Cho thuê Nhà phố  tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Cầu Diễn

240 m2
₫ 20 triệu

11/15/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Cầu Diễn

93 m2
₫ 16 triệu

11/15/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Cầu Diễn

93 m2
₫ 55 triệu

11/15/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Cầu Diễn

93 m2
₫ 55 triệu

11/15/2019

Cho thuê Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Cầu Diễn

200 m2
4
3
₫ 12 triệu

11/11/2019

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Cầu Diễn

₫ 1 triệu

11/9/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Cầu Diễn

80 m2
Đông Bắc
₫ 25 triệu

11/9/2019

Cho thuê Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Cầu Diễn

95 m2
2
2
₫ 55 triệu

11/5/2019

Cho thuê Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Cầu Diễn

93 m2
5
4
₫ 55 triệu

11/5/2019

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Cầu Diễn

90 m2
₫ 23 triệu

11/2/2019

Cho thuê Nhà  tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Cầu Diễn

28 m2
₫ 3.2 triệu

4/17/2018

Cho thuê Nhà  tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Cầu Diễn

60 m2
₫ 7 triệu

9/28/2017