Cho thuê nhà tại Quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội

1 - 15 của 239
Cho thuê Biệt thự 4 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 2

150 m2
4
4
₫ 44 triệu

11/14/2019

Cho thuê Biệt thự 4 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mễ Trì

160 m2
4
4
₫ 28 triệu

11/14/2019

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 1

90 m2
4
4
₫ 55 triệu

11/14/2019

Cho thuê Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mễ Trì

100 m2
6
3
₫ 23 triệu

11/14/2019

Cho thuê Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 1

60 m2
6
4
₫ 26 triệu

11/14/2019

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 2

65 m2
₫ 30 triệu

11/13/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 1

₫ 19.8 tỷ

11/13/2019

Cho thuê Biệt thự  tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 2

180 m2
₫ 30 triệu

11/13/2019

Cho thuê Nhà phố 8 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 1

95 m2
8
5
₫ 35 triệu

11/13/2019

Cho thuê Nhà phố 14 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 1

77 m2
14
14
₫ 65 triệu

11/13/2019

Cho thuê Biệt thự 6 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 1

160 m2
6
4
₫ 45 triệu

11/13/2019

Cho thuê Nhà phố 10 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mễ Trì

160 m2
10
7
₫ 80 triệu

11/13/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 1

235 m2
₫ 115 triệu

11/12/2019

Cho thuê Nhà riêng 5 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 2

65 m2
5
3
₫ 17 triệu

11/12/2019

Cho thuê Biệt thự  tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mễ Trì

145 m2
₫ 36 triệu

11/12/2019