Cho thuê Nhà tại Quận Long Biên, TP.Hà Nội

1 - 15 của 81
Cho thuê Nhà riêng 6 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Ngọc Thụy

₫ 15 triệu

05/25/2020

Cho thuê Nhà riêng 6 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Ngọc Thụy

60 m2
6
6
₫ 15 triệu

05/25/2020

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Bồ Đề

₫ 35 triệu

05/23/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Gia Thụy

35 m2
₫ 18 triệu

05/23/2020

Cho thuê Biệt thự 4 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Phúc Đồng

200 m2
4
5
₫ 35 triệu

05/23/2020

Cho thuê Nhà riêng 1 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Phúc Đồng

20 m2
1
₫ 2.5 triệu

05/22/2020

Cho thuê Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Gia Thụy

₫ 7 triệu

05/22/2020

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Việt Hưng

157 m2
4
3
₫ 30 triệu

05/22/2020

Cho thuê Biệt thự 5 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Việt Hưng

205 m2
Đông Bắc
5
4
₫ 30 triệu

05/22/2020

Cho thuê Biệt thự 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Thị trấn Sài Đồng

250 m2
3
3
₫ 81 triệu

05/22/2020

Cho thuê Biệt thự 3 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Việt Hưng

200 m2
3
3
₫ 60 triệu

05/22/2020

Cho thuê Biệt thự 5 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Việt Hưng

500 m2
Tây Bắc
5
5
₫ 88 triệu

05/22/2020

Cho thuê Biệt thự  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Phúc Đồng

200 m2
₫ 35 triệu

05/22/2020

Cho thuê Nhà 5 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Ngọc Thụy

₫ 15 triệu

05/22/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Ngọc Lâm

45 m2
₫ 15 triệu

05/20/2020