Cho thuê Nhà tại Quận Long Biên, TP.Hà Nội

1 - 15 của 90
Cho thuê Nhà 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Phúc Lợi

₫ 8 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Gia Thụy

45 m2
4
3
₫ 8 triệu

05/26/2020

Cho thuê Biệt thự 5 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Việt Hưng

₫ 30 triệu

05/26/2020

Cho thuê Biệt thự 4 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Việt Hưng

₫ 27 triệu

05/26/2020

Cho thuê Biệt thự 4 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Giang Biên

₫ 25 triệu

05/26/2020

Cho thuê Biệt thự 4 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Việt Hưng

200 m2
4
4
₫ 25 triệu

05/26/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Thạch Bàn

230 m2
8
₫ 60 triệu

05/26/2020

Cho thuê Biệt thự 4 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Việt Hưng

200 m2
4
4
₫ 28 triệu

05/26/2020

Cho thuê Biệt thự 4 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Việt Hưng

200 m2
4
4
₫ 32 triệu

05/26/2020

Cho thuê Biệt thự 4 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Việt Hưng

198 m2
4
4
₫ 32 triệu

05/26/2020

Cho thuê Biệt thự 4 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Việt Hưng

200 m2
4
3
₫ 25 triệu

05/26/2020

Cho thuê Biệt thự 4 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Việt Hưng

200 m2
4
₫ 25 triệu

05/26/2020

Cho thuê Nhà riêng 6 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Ngọc Thụy

₫ 15 triệu

05/25/2020

Cho thuê Nhà riêng 6 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Ngọc Thụy

60 m2
6
6
₫ 15 triệu

05/25/2020

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Bồ Đề

₫ 35 triệu

05/23/2020