Cho thuê nhà tại Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai

1 - 8 của 8
Cho thuê Nhà phố  tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Vĩnh Hưng

20 m2

9/28/2017

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Vĩnh Hưng

72 m2
₫ 18 triệu

6/16/2017

Cho thuê Nhà 1 phòng ngủ tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Vĩnh Hưng

24 m2
Đông Nam
1
1
₫ 2.5 triệu

3/10/2017

Cho thuê Nhà  tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Vĩnh Hưng

50 m2
₫ 4 triệu

1/18/2017

Cho thuê Nhà phố 1 phòng ngủ tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Vĩnh Hưng

28 m2
Nam
1
1
₫ 2.6 triệu

1/13/2017

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Vĩnh Hưng

40 m2
1
₫ 2.2 triệu

1/13/2017

Cho thuê Nhà 1 phòng ngủ tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Vĩnh Hưng

36 m2
Bắc
1
1
₫ 3.5 triệu

1/4/2017

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Vĩnh Hưng

150 m2
₫ 8 triệu

7/22/2016