Cho thuê nhà tại Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội

1 - 15 của 506
Cho thuê Nhà phố tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Cửa Nam

120 m2
₫ 120 triệu

12/06/2019

Cho thuê Nhà phố 10 phòng ngủ tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Hàng Bông

90 m2
10
₫ 70 triệu

12/06/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Hàng Trống

₫ 80 triệu

12/05/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Hàng Trống

66 m2
₫ 155 triệu

12/05/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Hàng Trống

₫ 110 triệu

12/05/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Hàng Trống

₫ 80 triệu

12/05/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Hàng Trống

30 m2
₫ 125 triệu

12/05/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Hàng Đào

40 m2
₫ 45 triệu

12/05/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Hàng Đào

40 m2
₫ 35 triệu

12/05/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Trần Hưng Đạo

₫ 52 triệu

12/05/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Hàng Mã

₫ 45 triệu

12/05/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Hàng Bồ

30 m2
₫ 65 triệu

12/05/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Cửa Đông

70 m2
₫ 40 triệu

12/05/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Cửa Nam

64 m2
₫ 40 triệu

12/05/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Cửa Nam

₫ 68 triệu

12/05/2019