Cho thuê Nhà tại Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội

1 - 15 của 555
Cho thuê Nhà phố tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Hàng Bài

70 m2
₫ 88 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Trần Hưng Đạo

40 m2
₫ 30 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Hàng Bạc

120 m2
₫ 250 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà riêng 8 phòng ngủ tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Trần Hưng Đạo

₫ 120 triệu

05/26/2020

Cho thuê Nhà riêng tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Hàng Mã

₫ 16 triệu

05/26/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Hàng Buồm

160 m2
₫ 40 triệu

05/26/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Hàng Buồm

₫ 30 triệu

05/26/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Cửa Nam

₫ 60 triệu

05/25/2020

Cho thuê Nhà phố 7 phòng ngủ tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Hàng Bồ

₫ 25 triệu

05/24/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Cửa Nam

80 m2
₫ 20 triệu

05/22/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Trần Hưng Đạo

₫ 52 triệu

05/22/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Trần Hưng Đạo

17 m2
₫ 15 triệu

05/22/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Trần Hưng Đạo

180 m2
₫ 14 triệu

05/21/2020

Cho thuê Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Cửa Nam

130 m2
5
5
₫ 60 triệu

05/21/2020