Cho thuê nhà tại Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội

1 - 15 của 486
Cho thuê Nhà phố tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Cửa Nam

₫ 180 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Hàng Buồm

₫ 180 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Hàng Buồm

₫ 200 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Hàng Bồ

65 m2
₫ 55 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Hàng Buồm

180 m2
₫ 110 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Đồng Xuân

100 m2
₫ 80 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Hàng Buồm

45 m2
4
4
₫ 55 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Hàng Mã

₫ 80 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Trần Hưng Đạo

35 m2
₫ 35 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Hàng Trống

90 m2
₫ 45 tỷ

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Hàng Trống

₫ 65 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Trần Hưng Đạo

100 m2
₫ 65 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Tràng Tiền

66 m2
₫ 105 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Hàng Buồm

120 m2
₫ 180 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Trần Hưng Đạo

230 m2
₫ 150 triệu

11/21/2019