Cho thuê Nhà tại Quận Đống Đa, TP.Hà Nội

31 - 45 của 371
Cho thuê Nhà riêng  tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Láng Hạ

₫ 25.5 triệu

05/21/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ô Chợ Dừa

485 m2
₫ 48 triệu

05/21/2020

Cho thuê Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Hàng Bột

₫ 15 triệu

05/21/2020

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Láng Hạ

₫ 9.5 triệu

05/21/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Quốc Tử Giám

120 m2
₫ 50 triệu

05/21/2020

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Cát Linh

60 m2
4
3
₫ 16 triệu

05/21/2020

Cho thuê Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ô Chợ Dừa

55 m2
5
4
₫ 20 triệu

05/21/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Trung Liệt

60 m2
₫ 22 triệu

05/20/2020

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Trung Tự

₫ 13 triệu

05/20/2020

Cho thuê Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Cát Linh

100 m2
5
4
₫ 90 triệu

05/20/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Láng Hạ

120 m2
₫ 28 triệu

05/20/2020

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Trung Liệt

₫ 17 triệu

05/20/2020

Cho thuê Nhà phố 1 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Trung Liệt

₫ 50 triệu

05/20/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Nam Đồng

80 m2
₫ 68 triệu

05/20/2020

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Thịnh Quang

55 m2
₫ 19 triệu

05/20/2020