Cho thuê Nhà tại Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa

1 - 12 của 12
Cho thuê Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ngã Tư Sở

40 m2
2
3
₫ 10 triệu

05/22/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ngã Tư Sở

990 m2
₫ 12 triệu

05/18/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ngã Tư Sở

₫ 150 triệu

05/18/2020

Cho thuê Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ngã Tư Sở

50 m2
2
2
₫ 4 triệu

05/16/2020

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ngã Tư Sở

30 m2
3
4
₫ 6 triệu

05/16/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ngã Tư Sở

₫ 25 triệu

05/16/2020

Cho thuê Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ngã Tư Sở

38 m2
2
3
₫ 10 triệu

05/15/2020

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ngã Tư Sở

40 m2
Bắc
3
3
₫ 42 triệu

05/14/2020

Cho thuê Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ngã Tư Sở

35 m2
Nam
6
6
₫ 65 triệu

05/13/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ngã Tư Sở

35 m2
₫ 30 triệu

05/10/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ngã Tư Sở

₫ 33 triệu

05/09/2020

Cho thuê Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ngã Tư Sở

40 m2
4
2
₫ 30 triệu

05/08/2020