Cho thuê nhà tại Quận Đống Đa, TP.Hà Nội

1 - 15 của 246
Cho thuê Nhà phố 1 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ô Chợ Dừa

₫ 8 triệu

01/20/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Quốc Tử Giám

120 m2
₫ 50 triệu

01/20/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Láng Hạ

120 m2
₫ 28 triệu

01/20/2020

Cho thuê Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Cát Linh

100 m2
5
4
₫ 90 triệu

01/20/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Kim Liên

210 m2
₫ 40 triệu

01/18/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Láng Hạ

60 m2
₫ 26 triệu

01/18/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ô Chợ Dừa

45 m2
₫ 27 triệu

01/18/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Trung Liệt

80 m2
₫ 39 triệu

01/18/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Láng Thượng

70 m2
₫ 70 triệu

01/18/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Cát Linh

100 m2
₫ 30 triệu

01/18/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Quang Trung

55 m2
₫ 35 triệu

01/18/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Quang Trung

50 m2
₫ 50 triệu

01/18/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Quang Trung

50 m2
₫ 50 triệu

01/18/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Phương Liên

45 m2
₫ 55 triệu

01/18/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Quang Trung

70 m2
₫ 100 triệu

01/18/2020