Cho thuê Nhà tại Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy

1 - 15 của 91
Cho thuê Nhà phố  tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Yên Hòa

120 m2
₫ 45 triệu

05/25/2020

Cho thuê Nhà 4 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Yên Hòa

50 m2
4
4
₫ 20 triệu

05/25/2020

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Yên Hòa

90 m2
₫ 35 triệu

05/25/2020

Cho thuê Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Yên Hòa

180 m2
4
4
₫ 20 triệu

05/25/2020

Cho thuê Nhà riêng 5 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Yên Hòa

250 m2
Tây Nam
5
5
₫ 46 triệu

05/25/2020

Cho thuê Nhà riêng 6 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Yên Hòa

50 m2
6
4
₫ 18 triệu

05/25/2020

Cho thuê Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Yên Hòa

200 m2
Đông Nam
4
4
₫ 18 triệu

05/23/2020

Cho thuê Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Yên Hòa

50 m2
3
3
₫ 12 triệu

05/23/2020

Cho thuê Nhà 4 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Yên Hòa

70 m2
4
4
₫ 23 triệu

05/23/2020

Cho thuê Nhà riêng 8 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Yên Hòa

₫ 26 triệu

05/22/2020

Cho thuê Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Yên Hòa

200 m2
Đông Nam
4
4
₫ 18 triệu

05/22/2020

Cho thuê Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Yên Hòa

94 m2
Đông Bắc
5
5
₫ 50 triệu

05/22/2020

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Yên Hòa

₫ 26 triệu

05/21/2020

Cho thuê Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Yên Hòa

30 m2
3
3
₫ 12 triệu

05/21/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Yên Hòa

65 m2
4
₫ 35 triệu

05/21/2020