Cho thuê Nhà tại Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội

1 - 15 của 605
Cho thuê Nhà phố tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng

₫ 6 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Yên Hòa

425 m2
₫ 7 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà riêng tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Trung Hoà

55 m2
₫ 22 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Yên Hòa

235 m2
₫ 20 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Mai Dịch

75 m2
₫ 27 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng Hậu

65 m2
₫ 24 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà riêng tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng Hậu

620 m2
₫ 30 tỷ

05/27/2020

Cho thuê Nhà riêng tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng

90 m2
₫ 55 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà 6 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Nghĩa Đô

350 m2
Đông
6
7
₫ 40 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà phố 7 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Yên Hòa

1040 m2
7
₫ 130 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà riêng 12 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Mai Dịch

560 m2
Đông Nam
12
12
₫ 60 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà riêng tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Trung Hoà

₫ 30 triệu

05/26/2020

Cho thuê Nhà riêng tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng

₫ 7 triệu

05/26/2020

Cho thuê Nhà riêng tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Trung Hoà

₫ 60 triệu

05/26/2020

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Trung Hoà

130 m2
3
3
₫ 100 triệu

05/26/2020