Cho thuê nhà tại Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội

1 - 15 của 461
Cho Thuê Nhà 8 Tầng Tại Hoàng Ngân

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Quan Hoa

600 m2
₫ 45 triệu

11/17/2016

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Quan Hoa

130 m2
₫ 69 triệu

11/14/2019

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Yên Hòa

₫ 17 triệu

11/14/2019

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng

₫ 15 triệu

11/14/2019

Cho thuê Nhà riêng 6 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Trung Hoà

500 m2
6
6
₫ 50 triệu

11/14/2019

Cho thuê Nhà phố 7 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Mai Dịch

65 m2
7
7
₫ 45 triệu

11/14/2019

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Trung Hoà

60 m2
4
3
₫ 34 triệu

11/14/2019

Cho thuê Biệt thự 6 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng Hậu

80 m2
6
4
₫ 35 triệu

11/14/2019

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Trung Hoà

70 m2
4
4
₫ 27 triệu

11/14/2019

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Trung Hoà

130 m2
3
3
₫ 100 triệu

11/14/2019

Cho thuê Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Trung Hoà

540 m2
6
6
₫ 75 triệu

11/14/2019

Cho thuê Nhà phố 8 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Trung Hoà

1500 m2
8
8
₫ 200 triệu

11/14/2019

Cho thuê Nhà riêng 6 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng

400 m2
6
5
₫ 35 triệu

11/14/2019

Cho thuê Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng Hậu

660 m2
6
6
₫ 60 triệu

11/14/2019

Cho thuê Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Nghĩa Đô

500 m2
5
5
₫ 120 triệu

11/14/2019