Cho thuê Nhà tại Quận Ba Đình, TP.Hà Nội

1 - 15 của 231
Cho thuê căn hộ khép kín

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Cống Vị

₫ 4 triệu

08/06/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Giảng Võ

88 m2
₫ 38 triệu

08/09/2020

Cho thuê Nhà riêng tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Đội Cấn

100 m2
₫ 25 triệu

08/09/2020

Cho thuê Nhà riêng 1 phòng ngủ tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Giảng Võ

130 m2
Đông
1
1
₫ 25 triệu

08/08/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Kim Mã

40 m2
₫ 40 triệu

08/08/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Đội Cấn

74 m2
₫ 20 triệu

08/08/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Quán Thánh

45 m2
₫ 18 triệu

08/08/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Quán Thánh

15 m2
₫ 15 triệu

08/08/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Kim Mã

210 m2
₫ 55 triệu

08/08/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Điện Biên

300 m2
₫ 60 triệu

08/08/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Quán Thánh

168 m2
₫ 30 triệu

08/08/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Quán Thánh

370 m2
₫ 1 tỷ

08/08/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Trúc Bạch

50 m2
₫ 17 triệu

08/08/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Nguyễn Trung Trực

80 m2
₫ 20 triệu

08/08/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Điện Biên

690 m2
₫ 220 triệu

08/08/2020