Cho thuê Nhà tại Quận Ba Đình, TP.Hà Nội

31 - 45 của 226
Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Đội Cấn

150 m2
₫ 14 tỷ

07/02/2020

Cho thuê Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Đội Cấn

₫ 5.8 triệu

07/02/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Kim Mã

30 m2
₫ 16 triệu

07/02/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Liễu Giai

122 m2
₫ 40 triệu

07/02/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Điện Biên

90 m2
₫ 52 triệu

07/02/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Kim Mã

40 m2
₫ 35 triệu

07/02/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Đội Cấn

85 m2
₫ 50 triệu

07/02/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Kim Mã

25 m2
₫ 18 triệu

07/02/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Kim Mã

35 m2
₫ 25 triệu

07/02/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Kim Mã

70 m2
₫ 45 triệu

07/02/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Quán Thánh

60 m2
₫ 36 triệu

07/02/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Quán Thánh

130 m2
₫ 136 triệu

07/02/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Quán Thánh

80 m2
₫ 60 triệu

07/02/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Kim Mã

50 m2
₫ 58 triệu

07/02/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Ngọc Khánh

70 m2
₫ 15 triệu

07/02/2020