Cho thuê nhà tại Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình

1 - 9 của 9
Cho thuê Nhà phố  tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Ngọc Khánh

100 m2
₫ 78 triệu

11/16/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Ngọc Khánh

50 m2
₫ 55 triệu

11/11/2019

Cho thuê Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Ngọc Khánh

₫ 1 triệu

11/10/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Ngọc Khánh

70 m2
₫ 15 triệu

11/9/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Ngọc Khánh

55 m2
₫ 50 triệu

11/6/2019

Cho thuê Nhà riêng 5 phòng ngủ tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Ngọc Khánh

400 m2
5
4
₫ 35 triệu

11/6/2019

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Ngọc Khánh

60 m2
₫ 38 triệu

11/4/2019

Cho thuê Nhà  tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Ngọc Khánh

80 m2
₫ 35 triệu

10/31/2019

Cho thuê Nhà  tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Ngọc Khánh

60 m2
₫ 9 triệu

1/19/2017