Cho thuê nhà tại Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình

1 - 10 của 10
Cho thuê Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Liễu Giai

120 m2
3
3
₫ 10 triệu

11/16/2019

Cho thuê Nhà 3 phòng ngủ tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Liễu Giai

120 m2
3
3
₫ 10 triệu

11/12/2019

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Liễu Giai

95 m2
₫ 60 triệu

11/10/2019

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Liễu Giai

110 m2
₫ 35 triệu

11/10/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Liễu Giai

90 m2
₫ 70 triệu

11/9/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Liễu Giai

350 m2
₫ 40 triệu

11/9/2019

Cho thuê Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Liễu Giai

240 m2
4
₫ 18 triệu

11/7/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Liễu Giai

50 m2
₫ 50 triệu

11/7/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Liễu Giai

₫ 295 triệu

11/6/2019