Cho thuê nhà tại Phường Kim Mã, Quận Ba Đình

1 - 15 của 27
Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Kim Mã

₫ 60 triệu

01/16/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Kim Mã

40 m2
₫ 48 triệu

01/15/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Kim Mã

50 m2
₫ 58 triệu

01/15/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Kim Mã

45 m2
₫ 70 triệu

01/15/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Kim Mã

70 m2
₫ 58 triệu

01/15/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Kim Mã

25 m2
₫ 25 triệu

01/15/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Kim Mã

35 m2
₫ 38 triệu

01/15/2020

Cho thuê Nhà tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Kim Mã

40 m2
₫ 6 triệu

01/14/2020

Cho thuê Nhà riêng tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Kim Mã

150 m2
₫ 12 triệu

01/11/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Kim Mã

60 m2
₫ 42 triệu

01/10/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Kim Mã

40 m2
₫ 40 triệu

01/10/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Kim Mã

60 m2
₫ 30 triệu

01/09/2020

Cho thuê Nhà tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Kim Mã

86 m2
₫ 7 triệu

01/09/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Kim Mã

70 m2
₫ 80 triệu

01/09/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Kim Mã

42 m2
₫ 35 triệu

01/09/2020