Cho thuê nhà tại Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình

1 - 15 của 36
Cho thuê Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Đội Cấn

50 m2
2
2
₫ 4.2 triệu

11/10/2019

Cho thuê Nhà riêng tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Đội Cấn

65 m2
₫ 19 triệu

11/10/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Đội Cấn

80 m2
₫ 40 triệu

11/9/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Đội Cấn

80 m2
₫ 41 triệu

11/9/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Đội Cấn

85 m2
₫ 41 triệu

11/9/2019

Cho thuê Nhà riêng tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Đội Cấn

40 m2
₫ 7 triệu

11/9/2019

Cho thuê Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Đội Cấn

41 m2
4
₫ 7.5 triệu

11/9/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Đội Cấn

85 m2
₫ 50 triệu

11/9/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Đội Cấn

50 m2
₫ 38 triệu

11/9/2019

Cho thuê Nhà tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Đội Cấn

50 m2
₫ 15 triệu

11/9/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Đội Cấn

150 m2
₫ 14 tỷ

11/7/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Đội Cấn

74 m2
₫ 20 triệu

11/7/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Đội Cấn

₫ 40 triệu

11/6/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Đội Cấn

100 m2
₫ 35 triệu

11/6/2019

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Đội Cấn

150 m2
4
4
₫ 32 triệu

11/6/2019