Cho thuê nhà tại Quận Ba Đình, TP.Hà Nội

1 - 15 của 162
Cho thuê Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Liễu Giai

120 m2
3
3
₫ 10 triệu

11/16/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Ngọc Khánh

100 m2
₫ 78 triệu

11/16/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Cống Vị

₫ 20 triệu

11/15/2019

Cho thuê Nhà riêng tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Đội Cấn

₫ 25 triệu

11/15/2019

Cho thuê Nhà riêng tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Đội Cấn

₫ 9 triệu

11/15/2019

Cho thuê Nhà riêng tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Đội Cấn

31 m2
₫ 10.2 triệu

11/15/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Kim Mã

65 m2
₫ 45 triệu

11/15/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Kim Mã

40 m2
₫ 28 triệu

11/15/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Kim Mã

40 m2
₫ 50 triệu

11/15/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Giảng Võ

45 m2
₫ 27 triệu

11/15/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Giảng Võ

22 m2
₫ 14 triệu

11/15/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Quán Thánh

65 m2
₫ 40 triệu

11/15/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Quán Thánh

55 m2
₫ 35 triệu

11/15/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Trúc Bạch

100 m2
₫ 90 triệu

11/15/2019