Cho thuê nhà tại Quận Ba Đình, TP.Hà Nội

1 - 15 của 185
Chủ nhà cho thuê 92m2 văn phòng tại đường đôi Yên Phụ, phường Nguyễn T ...

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Nguyễn Trung Trực

70 m2
Đông Bắc
₫ 13 triệu

11/27/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Đội Cấn

150 m2
₫ 14 tỷ

12/06/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Đội Cấn

₫ 28 triệu

12/06/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Đội Cấn

35 m2
₫ 18 triệu

12/05/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Kim Mã

50 m2
₫ 60 triệu

12/05/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Đội Cấn

85 m2
₫ 41 triệu

12/05/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Đội Cấn

80 m2
₫ 41 triệu

12/05/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Kim Mã

50 m2
₫ 45 triệu

12/05/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Giảng Võ

50 m2
₫ 30 triệu

12/05/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Đội Cấn

80 m2
₫ 40 triệu

12/05/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Cống Vị

86 m2
₫ 55 triệu

12/05/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Giảng Võ

80 m2
₫ 40 triệu

12/05/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Giảng Võ

50 m2
₫ 30 triệu

12/05/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Giảng Võ

90 m2
₫ 108 triệu

12/05/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Liễu Giai

350 m2
₫ 40 triệu

12/05/2019