Cho thuê nhà tại Quận Ba Đình, TP.Hà Nội

1 - 15 của 173
Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Quán Thánh

₫ 87 triệu

12/15/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Kim Mã

80 m2
₫ 45 triệu

12/15/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Ngọc Khánh

68 m2
₫ 35 triệu

12/14/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Ngọc Khánh

₫ 55 triệu

12/13/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Liễu Giai

90 m2
₫ 70 triệu

12/13/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Kim Mã

180 m2
₫ 36 triệu

12/13/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Quán Thánh

80 m2
₫ 3 tỷ

12/13/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Liễu Giai

350 m2
₫ 40 triệu

12/13/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Giảng Võ

90 m2
₫ 108 triệu

12/13/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Giảng Võ

50 m2
₫ 30 triệu

12/13/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Giảng Võ

80 m2
₫ 40 triệu

12/13/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Cống Vị

86 m2
₫ 55 triệu

12/13/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Đội Cấn

80 m2
₫ 40 triệu

12/13/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Giảng Võ

50 m2
₫ 30 triệu

12/13/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Kim Mã

50 m2
₫ 45 triệu

12/13/2019