Cho thuê nhà tại Quận Ba Đình, TP.Hà Nội

1 - 15 của 169
Cho thuê Nhà phố  tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Cống Vị

₫ 22 triệu

11/20/2019

Cho thuê Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Liễu Giai

₫ 3 tỷ

11/20/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Cống Vị

65 m2
₫ 16 triệu

11/20/2019

Cho thuê Nhà  tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Liễu Giai

₫ 40 triệu

11/20/2019

Cho thuê Nhà  tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Cống Vị

90 m2
₫ 32 triệu

11/20/2019

Cho thuê Nhà  tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Ngọc Khánh

80 m2
₫ 35 triệu

11/20/2019

Cho thuê Nhà  tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Đội Cấn

200 m2
₫ 60 triệu

11/20/2019

Cho thuê Nhà  tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Kim Mã

₫ 33 triệu

11/20/2019

Cho thuê Nhà 6 phòng ngủ tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Vĩnh Phúc

50 m2
6
4
₫ 18 triệu

11/19/2019

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Kim Mã

220 m2
4
4
₫ 42 triệu

11/19/2019

Cho thuê Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Đội Cấn

50 m2
2
2
₫ 4.2 triệu

11/19/2019

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Đội Cấn

27 m2
₫ 3.5 triệu

11/19/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Đội Cấn

160 m2
₫ 70 triệu

11/18/2019

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Đội Cấn

39 m2
₫ 15 triệu

11/18/2019