Cho thuê Nhà tại Quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng

1 - 15 của 18
Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường Hòa Khê

210 m2
Đông Nam
3
3
₫ 16 triệu

05/25/2020

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường Tân Chính

115 m2
Bắc
3
3
₫ 70 triệu

05/25/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường Vĩnh Trung

75 m2
₫ 12 triệu

05/25/2020

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường Tân Chính

105 m2
3
2
₫ 10 triệu

05/24/2020

Cho thuê Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường Tam Thuận

80 m2
Đông
2
1
₫ 3 triệu

05/21/2020

Cho thuê Nhà phố 1 phòng ngủ tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường Vĩnh Trung

50 m2
1
1
₫ 10 triệu

05/20/2020

Cho thuê Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường Tam Thuận

72 m2
Bắc
3
2
₫ 6 triệu

05/19/2020

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường Tam Thuận

₫ 2.5 triệu

05/18/2020

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường Chính Gián

240 m2
Nam
3
4
₫ 15 triệu

05/15/2020

Cho thuê Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường Hòa Khê

63 m2
4
3
₫ 8 triệu

05/15/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường Thanh Khê Đông

80 m2
4
₫ 25 triệu

05/14/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường Thanh Khê Đông

₫ 20 triệu

05/11/2020

Cho thuê Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường An Khê

100 m2
2
2
₫ 5 triệu

05/11/2020

Cho thuê Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường Tam Thuận

120 m2
Tây Nam
3
3
₫ 10 triệu

05/08/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường Chính Gián

200 m2
₫ 80 triệu

05/04/2020