Cho thuê nhà tại Quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng

1 - 12 của 12
Cho thuê Nhà phố  tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường Chính Gián

₫ 12 tỷ

11/18/2019

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường Vĩnh Trung

60 m2
Đông
3
4
₫ 15 triệu

11/17/2019

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường Xuân Hà

142 m2
Bắc
3
3
₫ 26 triệu

11/15/2019

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường An Khê

100 m2
3
2
₫ 12 triệu

11/14/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường Chính Gián

75 m2
₫ 20 triệu

11/14/2019

Cho thuê Biệt thự 2 phòng ngủ tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường Hòa Khê

120 m2
2
₫ 45 triệu

11/14/2019

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường An Khê

110 m2
Tây
3
3
₫ 8 triệu

11/13/2019

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường Hòa Khê

100 m2
3
3
₫ 12 triệu

11/06/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường Vĩnh Trung

75 m2
₫ 12 triệu

11/05/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường Thanh Lộc Đán

90 m2
₫ 6 triệu

09/29/2017

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường Tam Thuận

105 m2
₫ 45 triệu

09/29/2017

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường Thanh Khê Tây

100 m2
₫ 12 triệu

09/29/2017