Cho thuê nhà tại Quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng

1 - 15 của 22
Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường Hòa Khê

80 m2
Đông
3
₫ 10 triệu

12/06/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường Hòa Khê

₫ 12 triệu

12/05/2019

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường Xuân Hà

142 m2
Bắc
3
3
₫ 26 triệu

12/05/2019

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường An Khê

110 m2
Tây
3
3
₫ 7 triệu

12/04/2019

Cho thuê Biệt thự  tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường Tam Thuận

₫ 50 triệu

12/04/2019

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường Vĩnh Trung

60 m2
Đông
3
4
₫ 15 triệu

12/03/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường Vĩnh Trung

75 m2
₫ 12 triệu

12/03/2019

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường Vĩnh Trung

₫ 13 triệu

12/02/2019

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường Chính Gián

₫ 16 triệu

12/02/2019

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường Hòa Khê

100 m2
3
3
₫ 12 triệu

12/02/2019

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường Thanh Khê Đông

₫ 15 triệu

11/29/2019

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường Chính Gián

240 m2
Nam
3
4
₫ 16 triệu

11/29/2019

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường Hòa Khê

210 m2
Đông Nam
3
3
₫ 16 triệu

11/29/2019

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường An Khê

100 m2
3
2
₫ 12 triệu

11/28/2019

Cho thuê Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Thanh Khê

TP.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, Phường Vĩnh Trung

60 m2
Đông
2
1
₫ 6 triệu

11/28/2019