Cho thuê nhà tại Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

1 - 15 của 94
Cho thuê Nhà 5 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hòa Cường Nam

80 m2
Đông
5
2
₫ 15 triệu

12/12/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hòa Cường Nam

₫ 25 triệu

12/12/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hải Châu 2

45 m2
₫ 35 triệu

12/12/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Phước Ninh

₫ 80 triệu

12/12/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Nam Dương

₫ 25 triệu

12/12/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hải Châu 1

₫ 100 triệu

12/12/2019

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hòa Cường Nam

160 m2
Đông
3
3
₫ 20 triệu

12/11/2019

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hòa Cường Nam

160 m2
Đông
3
3
₫ 20 triệu

12/11/2019

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hòa Thuận Tây

₫ 20 triệu

12/11/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hải Châu 1

180 m2
₫ 55 triệu

12/11/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hải Châu 2

₫ 55 triệu

12/11/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Bình Hiên

100 m2
₫ 15 triệu

12/11/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hải Châu 1

₫ 80 triệu

12/10/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hải Châu

200 m2
₫ 138 triệu

12/10/2019

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hòa Cường Nam

₫ 18 triệu

12/10/2019