Cho thuê Nhà tại TP.Đà Nẵng

1 - 15 của 486
Cho thuê Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hải Châu

400 m2
4
₫ 70 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Ngũ Hành Sơn

TP.Đà Nẵng, Quận Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An

97 m2
₫ 22 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường Thọ Quang

100 m2
₫ 15 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Ngũ Hành Sơn

TP.Đà Nẵng, Quận Ngũ Hành Sơn, Phường Khuê Mỹ

30 m2
₫ 5 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường An Hải Bắc

₫ 18 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hải Châu 1

90 m2
3
3
₫ 11 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Ngũ Hành Sơn

TP.Đà Nẵng, Quận Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An

300 m2
3
3
₫ 23 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hải Châu 1

90 m2
3
3
₫ 11 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Ngũ Hành Sơn

TP.Đà Nẵng, Quận Ngũ Hành Sơn, Phường Hoà Hải

70 m2
2
2
₫ 11 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường An Hải Bắc

₫ 15 triệu

07/04/2020

Cho thuê Biệt thự 3 phòng ngủ tại Quận Ngũ Hành Sơn

TP.Đà Nẵng, Quận Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An

200 m2
Đông
3
3
₫ 30 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà 4 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hòa Cường Bắc

125 m2
4
3
₫ 12.5 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà riêng 5 phòng ngủ tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường Phước Mỹ

₫ 25 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường An Hải Bắc

₫ 25 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường An Hải Bắc

₫ 15 triệu

07/04/2020