Cho thuê nhà tại Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà

1 - 15 của 106
Cho thuê Nhà phố tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Lộc Thọ

₫ 65 triệu

11/22/2019

Cho thuê Nhà phố tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Lộc Thọ

100 m2
₫ 65 triệu

11/22/2019

Cho thuê Nhà riêng tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Phước Hòa

₫ 23 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Phước Long

₫ 10 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà riêng tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Vĩnh Nguyên

200 m2
₫ 2.5 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Lộc Thọ

41 m2
₫ 20 triệu

11/20/2019

Cho thuê Nhà phố tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Lộc Thọ

110 m2
₫ 8 triệu

11/20/2019

Cho thuê Nhà phố tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Lộc Thọ

80 m2
₫ 30 triệu

11/20/2019

Cho thuê Nhà phố tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Lộc Thọ

80 m2
₫ 80 triệu

11/20/2019

Cho thuê Nhà phố tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Tân Lập

65 m2
₫ 13 triệu

11/20/2019

Cho thuê Nhà phố tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Tân Lập

65 m2
₫ 20 triệu

11/20/2019

Cho thuê Nhà phố tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Tân Lập

140 m2
₫ 18 triệu

11/20/2019

Cho thuê Nhà phố tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Tân Lập

123 m2
₫ 35 triệu

11/20/2019

Cho thuê Nhà phố tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Tân Lập

65 m2
₫ 20 triệu

11/20/2019