Cho thuê nhà tại Khánh Hoà

1 - 15 của 70
Cho thuê Nhà phố tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Lộc Thọ

300 m2

12/10/2019

Cho thuê Nhà riêng tại Huyện Cam Lâm

Khánh Hoà, Huyện Cam Lâm, Xã Suối Tân

7000 m2
₫ 12 triệu

12/09/2019

Cho thuê Nhà riêng 28 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Lộc Thọ

135 m2
28
30
₫ 125 triệu

12/09/2019

Cho thuê Nhà phố tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Vĩnh Hải

₫ 10 triệu

12/09/2019

Cho thuê Biệt thự tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Vĩnh Hải

300 m2
₫ 10 triệu

12/09/2019

Cho thuê Nhà phố tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Vĩnh Hải

₫ 10 triệu

12/09/2019

Cho thuê Nhà riêng tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Vĩnh Hải

₫ 10 triệu

12/09/2019

Cho thuê Nhà riêng tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Vĩnh Hải

300 m2
₫ 10 triệu

12/09/2019

Cho thuê Nhà riêng tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Vĩnh Hải

₫ 10 triệu

12/09/2019

Cho thuê Nhà phố 5 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Tân Lập

₫ 35 triệu

12/09/2019

Cho thuê Nhà tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Vĩnh Hải

300 m2
₫ 10 triệu

12/09/2019

Cho thuê Nhà phố tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Lộc Thọ

160 m2
₫ 160 triệu

12/09/2019

Cho thuê Nhà phố tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Lộc Thọ

₫ 29 triệu

12/09/2019

Cho thuê Biệt thự tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Lộc Thọ

₫ 60 triệu

12/09/2019

Cho thuê Biệt thự tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Lộc Thọ

₫ 280 triệu

12/09/2019