Cho thuê nhà tại Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

1 - 15 của 42
Cho thuê Nhà phố 1 phòng ngủ tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Tân Tiến

80 m2
1
1
₫ 8 triệu

11/22/2019

Cho thuê Biệt thự 1 phòng ngủ tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Tân Tiến

₫ 8 triệu

11/22/2019

Cho thuê Biệt thự 5 phòng ngủ tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Long Bình Tân

400 m2
5
5
₫ 25 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố 2 phòng ngủ tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Quyết Thắng

35 m2
2
2
₫ 8 triệu

11/20/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Thống Nhất

80 m2
₫ 16 triệu

11/20/2019

Cho thuê Nhà  tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Tân Tiến

100 m2
0
0
₫ 18 triệu

11/20/2019

Cho thuê Nhà phố 5 phòng ngủ tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Thống Nhất

72 m2
5
5
₫ 2 tỷ

11/20/2019

Cho thuê Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Bửu Hòa

240 m2
4
4
₫ 10 triệu

11/20/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Xã Hóa An

80 m2
₫ 1 tỷ

11/19/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Thống Nhất

160 m2
₫ 35 triệu

11/19/2019

Cho thuê Nhà phố 7 phòng ngủ tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Trảng Dài

90 m2
7
4
₫ 15 triệu

11/19/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Tân Phong

78 m2
4
₫ 25 tỷ

11/19/2019

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Quyết Thắng

72 m2
3
3
₫ 15 triệu

11/19/2019

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Tân Phong

98 m2
4
5
₫ 12.5 triệu

11/19/2019

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Thống Nhất

285 m2
4
5
₫ 20 triệu

11/19/2019