Cho thuê Nhà tại Đồng Nai

1 - 15 của 29
Cho thuê gấp

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Long Bình

300 m2
Tây
5
4
₫ 2 triệu

05/05/2020

Cho thuê Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Bửu Long

₫ 6 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Bửu Long

72 m2
2
1
₫ 4 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà phố 2 phòng ngủ tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Bửu Long

95 m2
Bắc
2
2
₫ 10 triệu

05/13/2020

Cho thuê Nhà phố 2 phòng ngủ tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Tân Mai

135 m2
Tây Bắc
2
1
₫ 20 triệu

05/18/2020

Cho thuê Nhà phố 6 phòng ngủ tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Thống Nhất

600 m2
Nam
6
5
₫ 65 triệu

05/26/2020

Cho thuê Nhà riêng 5 phòng ngủ tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Thống Nhất

240 m2
Tây
5
4
₫ 18 triệu

05/26/2020

Cho thuê Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Bình Đa

187 m2
Đông Nam
3
2
₫ 10 triệu

05/26/2020

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Long Bình

160 m2
3
₫ 8 triệu

05/25/2020

Cho thuê Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Tân Phong

80 m2
Nam
2
2
₫ 3.5 triệu

05/25/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Thống Nhất

₫ 28 triệu

05/25/2020

Cho thuê Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Trung Dũng

₫ 5 triệu

05/21/2020

Cho thuê Nhà phố 2 phòng ngủ tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Quyết Thắng

144 m2
2
2
₫ 60 triệu

05/21/2020

Cho thuê Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Bửu Hòa

1200 m2
2
2
₫ 45 triệu

05/21/2020

Cho thuê Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Bửu Long

190 m2
Bắc
2
2
₫ 10 triệu

05/21/2020