Cho thuê Nhà tại ĐắkLắk

1 - 13 của 13
Cho thuê Nhà 1 phòng ngủ tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tự An

₫ 4 triệu

06/30/2020

Cho thuê Biệt thự 3 phòng ngủ tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Phường Tân Lợi

100 m2
Tây Bắc
3
3
₫ 10 triệu

06/30/2020

Cho thuê Biệt thự 2 phòng ngủ tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Phường Ea Tam

1000 m2
Đông
2
2
₫ 15 triệu

06/30/2020

Cho thuê Nhà phố 2 phòng ngủ tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Phường Tân Tiến

90 m2
Bắc
2
2
₫ 10 triệu

06/29/2020

Cho thuê Nhà phố 5 phòng ngủ tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Phường Thành Công

120 m2
Nam
5
4
₫ 25 triệu

06/27/2020

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Phường Tân An

120 m2
Đông Nam
3
3
₫ 15 triệu

06/26/2020

Cho thuê Biệt thự 3 phòng ngủ tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Phường Tân Lợi

252 m2
Đông Nam
3
3
₫ 30 triệu

06/26/2020

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Phường Tân Lợi

210 m2
Đông Bắc
4
₫ 25 triệu

06/26/2020

Cho thuê Nhà phố 10 phòng ngủ tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tự An

15 m2
Tây Bắc
10
10
₫ 1.7 triệu

06/23/2020

Cho thuê Biệt thự 5 phòng ngủ tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Phường Tân Lợi

200 m2
Đông Bắc
5
2
₫ 25 triệu

06/22/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Phường Thống Nhất

₫ 25 triệu

06/22/2020

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Phường Tân Lập

₫ 30 triệu

06/22/2020

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Phường Tân An

₫ 10 triệu

06/20/2020