Cho thuê nhà tại Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

1 - 15 của 90
Cho thuê Nhà phố tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Cư

₫ 6.5 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường Cái Khế

₫ 15 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Hòa

300 m2
₫ 20 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường Hưng Lợi

₫ 25 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà riêng tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Cư

₫ 4 triệu

11/20/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Phú

135 m2
Tây Bắc
₫ 40 triệu

11/20/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường Hưng Lợi

400 m2
₫ 35 triệu

11/20/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường Tân An

68 m2
Tây Bắc
₫ 30 triệu

11/20/2019

Cho thuê Nhà phố 64 phòng ngủ tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường Tân An

₫ 35 triệu

11/19/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường Hưng Lợi

400 m2
₫ 30 triệu

11/19/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường Xuân Khánh

320 m2
₫ 18 triệu

11/19/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Cư

135 m2
₫ 20 triệu

11/19/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Hòa

340 m2
₫ 20 triệu

11/18/2019

Cho thuê Nhà riêng tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Hòa

₫ 30 triệu

11/18/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Hòa

₫ 17 triệu

11/15/2019