Cho thuê Nhà tại Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

1 - 15 của 177
Cho thuê Nhà phố  tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Hòa

90 m2
₫ 30 triệu

05/26/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Hòa

102 m2
₫ 30 triệu

05/26/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường Cái Khế

42 m2
₫ 6.5 triệu

05/26/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Cư

240 m2
₫ 70 triệu

05/26/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Hội

₫ 130 triệu

05/26/2020

Cho thuê Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường Xuân Khánh

₫ 60 triệu

05/26/2020

Cho thuê Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Phú

15.75 m2
2
2
₫ 3.5 triệu

05/25/2020

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Nghiệp

₫ 5.5 triệu

05/25/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường Hưng Lợi

₫ 5.6 triệu

05/25/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Bình

₫ 18 triệu

05/25/2020

Cho thuê Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Hòa

140 m2
2
2
₫ 5.5 triệu

05/25/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Nghiệp

₫ 30 triệu

05/22/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Khánh

₫ 17 triệu

05/22/2020

Cho thuê Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Hòa

₫ 10 triệu

05/21/2020

Cho thuê Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Hòa

135 m2
Bắc
2
2
₫ 14 triệu

05/21/2020