Cho thuê nhà tại Cần Thơ

1 - 15 của 217
Cho thuê Nhà phố  tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Hòa

₫ 10 triệu

11/12/2019

Cho thuê Nhà riêng 1 phòng ngủ tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường Hưng Lợi

43 m2
1
1
₫ 8.5 triệu

11/12/2019

Cho thuê Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Cái Răng

Cần Thơ, Quận Cái Răng, Phường Hưng Phú

60 m2
2
1
₫ 7 triệu

11/12/2019

Cho thuê Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Hòa

144 m2
3
2
₫ 30 triệu

11/12/2019

Cho thuê Nhà riêng 1 phòng ngủ tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Khánh

60 m2
Đông Nam
1
1
₫ 3.5 triệu

11/12/2019

Cho thuê Biệt thự  tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường Hưng Lợi

175 m2
₫ 20 triệu

11/12/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường Hưng Lợi

300 m2
₫ 25 triệu

11/12/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường Cái Khế

450 m2
₫ 30 triệu

11/12/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường Hưng Lợi

200 m2
₫ 15 triệu

11/12/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Cái Răng

Cần Thơ, Quận Cái Răng, Phường Hưng Phú

300 m2
₫ 18 triệu

11/12/2019

Cho thuê Nhà phố 8 phòng ngủ tại Quận Cái Răng

Cần Thơ, Quận Cái Răng, Phường Phú Thứ

600 m2
8
₫ 25 triệu

11/12/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Cái Răng

Cần Thơ, Quận Cái Răng, Phường Hưng Phú

1200 m2
₫ 100 triệu

11/12/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Cái Răng

Cần Thơ, Quận Cái Răng, Phường Phú Thứ

720 m2
₫ 40 triệu

11/12/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường Cái Khế

100 m2
₫ 10 triệu

11/12/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Phú

₫ 40 triệu

11/12/2019