Cho thuê nhà tại Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương

1 - 15 của 29
Cho thuê Nhà phố  tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Phường Hiệp Thành

300 m2
Đông Nam
₫ 20 triệu

11/17/2019

Cho thuê Nhà riêng  tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Phường Phú Hòa

₫ 7 triệu

11/14/2019

Cho thuê Nhà riêng -21 phòng ngủ tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Phường Hiệp Thành

₫ 4.5 triệu

11/14/2019

Cho thuê Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Phường Phú Hòa

100 m2
2
₫ 12 triệu

11/14/2019

Cho thuê Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Phường Hiệp Thành

₫ 7 triệu

11/14/2019

Cho thuê Nhà riêng -3 phòng ngủ tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Phường Hiệp Thành

₫ 8 triệu

11/13/2019

Cho thuê Nhà riêng  tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Phường Phú Hòa

₫ 6 triệu

11/13/2019

Cho thuê Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Phường Phú Hòa

₫ 12 triệu

11/13/2019

Cho thuê Nhà riêng 1 phòng ngủ tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Phường Phú Hòa

₫ 8 triệu

11/13/2019

Cho thuê Nhà riêng 1 phòng ngủ tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Phường Phú Hòa

₫ 8 triệu

11/13/2019

Cho thuê Nhà riêng -1 phòng ngủ tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Phường Hiệp Thành

₫ 12 triệu

11/13/2019

Cho thuê Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Phường Phú Hòa

₫ 8 triệu

11/13/2019

Cho thuê Nhà riêng 1 phòng ngủ tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Phường Phú Thọ

30 m2
1
1
₫ 2 triệu

11/7/2019

Cho thuê Nhà riêng 1 phòng ngủ tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Phường Phú Thọ

53 m2
1
1
₫ 4.5 triệu

11/7/2019

Cho thuê Nhà riêng 1 phòng ngủ tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Phường Phú Thọ

66 m2
1
1
₫ 4.5 triệu

11/7/2019