Cho thuê Nhà tại Bắc Ninh

1 - 7 của 7
Cho thuê Nhà riêng 22 phòng ngủ tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Xã Võ Cường

200 m2
22
₫ 60 triệu

06/30/2020

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Huyện Từ Sơn

Bắc Ninh, Huyện Từ Sơn, Xã Phù Chẩn

280 m2
Đông Nam
3
4
₫ 25 triệu

06/24/2020

Cho thuê Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Xã Võ Cường

82 m2
4
5
₫ 16 triệu

06/23/2020

Cho thuê Nhà phố 5 phòng ngủ tại Huyện Từ Sơn

Bắc Ninh, Huyện Từ Sơn, Xã Phù Chẩn

₫ 10 triệu

05/04/2020

Cho thuê Nhà  tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Xã Võ Cường

65 m2
₫ 4 triệu

10/20/2017

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Xã Võ Cường

100 m2
4
5
₫ 23 triệu

04/03/2017

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Phường Ninh Xá

150 m2
3
2
₫ 12 triệu

07/20/2016