Cho thuê nhà tại Phường 2, Tp. Vũng Tàu

1 - 15 của 90
Cho thuê Nhà 3 phòng ngủ tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 2

110 m2
Tây Nam
3
₫ 17 triệu

12/11/2019

Cho thuê Nhà  tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 2

500 m2
₫ 130 triệu

12/11/2019

Cho thuê Nhà 16 phòng ngủ tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 2

109 m2
Tây Nam
16
₫ 17 tỷ

12/11/2019

Cho thuê Nhà phố 60 phòng ngủ tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 2

382.7 m2
Tây Nam
60
₫ 345 triệu

12/11/2019

Cho thuê Nhà  tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 2

78 m2
Đông Bắc
₫ 18 triệu

12/11/2019

Cho thuê Biệt thự  tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 2

350 m2
Tây Nam
₫ 18 triệu

12/11/2019

Cho thuê Nhà phố 15 phòng ngủ tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 2

99 m2
Tây Nam
15
15
₫ 150 triệu

12/11/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 2

598 m2
Đông Nam
₫ 55 triệu

12/11/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 2

2000 m2
₫ 280 triệu

12/11/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 2

2000 m2
₫ 280 triệu

12/11/2019

Cho thuê Nhà  tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 2

149 m2
₫ 26.4 triệu

12/10/2019

Cho thuê Nhà  tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 2

64 m2
₫ 7 triệu

12/10/2019

Cho thuê Nhà phố 39 phòng ngủ tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 2

500 m2
39
₫ 130 triệu

12/10/2019

Cho thuê Nhà phố 26 phòng ngủ tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 2

400 m2
26
₫ 120 triệu

12/10/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 2

500 m2
₫ 130 triệu

12/10/2019