Cho thuê nhà tại Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu

1 - 15 của 492
Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 1

136 m2
Tây Bắc
3
₫ 50 triệu

11/14/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 7

84 m2
Đông Nam
₫ 17 triệu

11/14/2019

Cho thuê Nhà 46 phòng ngủ tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 2

150 m2
Đông Bắc
46
50
₫ 100 triệu

11/14/2019

Cho thuê Nhà  tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 1

500 m2
Đông Nam
10
₫ 110 triệu

11/14/2019

Cho thuê Nhà  tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 8

239 m2
Tây Bắc
₫ 55 triệu

11/14/2019

Cho thuê Nhà phố 9 phòng ngủ tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 2

105 m2
Tây Nam
9
8
₫ 60 triệu

11/14/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 8

400 m2
Đông Nam
3
₫ 50 triệu

11/14/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường Thắng Tam

217 m2
Đông Nam
₫ 47 triệu

11/14/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 1

150 m2
Tây Bắc
₫ 60 triệu

11/14/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 1

150 m2
Tây Bắc
₫ 60 triệu

11/14/2019

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 8

150 m2
Đông Nam
3
₫ 24 triệu

11/14/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 4

83 m2
Đông Nam
₫ 16 triệu

11/14/2019

Cho thuê Nhà phố 2 phòng ngủ tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 7

67 m2
Đông Bắc
2
2
₫ 8 triệu

11/14/2019

Cho thuê Nhà  tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 10

321 m2
₫ 35 triệu

11/14/2019

Cho thuê Nhà 4 phòng ngủ tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 7

150 m2
Đông Nam
4
₫ 25 triệu

11/14/2019