Cho thuê nhà tại Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu

1 - 15 của 752
Cho thuê Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 7

70 m2
2
₫ 4.8 triệu

12/13/2019

Cho thuê Nhà  tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 1

₫ 60 triệu

12/13/2019

Cho thuê Nhà  tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 4

₫ 25 triệu

12/13/2019

Cho thuê Nhà  tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 6

₫ 12 triệu

12/13/2019

Cho thuê Nhà 3 phòng ngủ tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 3

220 m2
Đông Nam
3
₫ 70 triệu

12/13/2019

Cho thuê Nhà 46 phòng ngủ tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 2

150 m2
Đông Bắc
46
50
₫ 100 triệu

12/13/2019

Cho thuê Nhà  tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 1

500 m2
Đông Nam
10
₫ 110 triệu

12/13/2019

Cho thuê Nhà  tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 8

239 m2
Tây Bắc
₫ 55 triệu

12/13/2019

Cho thuê Nhà phố 9 phòng ngủ tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 2

105 m2
Tây Nam
9
8
₫ 60 triệu

12/13/2019

Cho thuê Nhà  tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 4

₫ 10 triệu

12/13/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 3

195 m2
₫ 24 triệu

12/13/2019

Cho thuê Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 3

90 m2
Tây Bắc
2
2
₫ 27 triệu

12/13/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 8

₫ 130 triệu

12/13/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường Thắng Tam

250 m2
Đông Bắc
₫ 45 triệu

12/13/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 1

220 m2
Tây Nam
₫ 60 triệu

12/13/2019