Cho thuê nhà riêng tại Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 62
Cho thuê Nhà riêng  tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Sơn Kỳ

₫ 10 triệu

03/31/2020

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Quý

₫ 45 triệu

03/28/2020

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Sơn Kỳ

₫ 30 triệu

03/28/2020

Cho thuê Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Sơn Kỳ

₫ 13 triệu

03/25/2020

Cho thuê Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Quý

161 m2
3
2
₫ 13 triệu

03/25/2020

Cho thuê Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Sơn Nhì

64 m2
3
3
₫ 15 triệu

03/25/2020

Cho thuê Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Thọ Hoà

40 m2
2
1
₫ 5 triệu

03/25/2020

Cho thuê Nhà riêng 5 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Sơn Kỳ

72 m2
5
4
₫ 21 triệu

03/25/2020

Cho thuê Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Sơn Nhì

68 m2
3
3
₫ 12 triệu

03/25/2020

Cho thuê Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Trung

169 m2
3
3
₫ 11 triệu

03/25/2020

Cho thuê Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Hiệp Tân

₫ 8 triệu

03/25/2020

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Thạnh

80 m2
₫ 9 triệu

03/25/2020

Cho thuê Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Sơn Nhì

80 m2
2
2
₫ 9.2 triệu

03/25/2020

Cho thuê Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Quý

120 m2
3
2
₫ 9.5 triệu

03/24/2020

Cho thuê Nhà riêng 16 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Sơn Nhì

₫ 39 triệu

03/24/2020