Cho thuê nhà riêng tại Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 23
Cho thuê Nhà riêng tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 01

180 m2
₫ 23 triệu

12/06/2019

Cho thuê Nhà riêng tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 08

52 m2
₫ 27 triệu

12/06/2019

Cho thuê Nhà riêng tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 02

₫ 25 triệu

12/06/2019

Cho thuê Nhà riêng tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 03

₫ 15 triệu

12/05/2019

Cho thuê Nhà riêng tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 01

50 m2
₫ 25 triệu

12/03/2019

Cho thuê Nhà riêng tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 10

₫ 18 triệu

12/03/2019

Cho thuê Nhà riêng tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 01

68 m2
₫ 30 triệu

12/02/2019

Cho thuê Nhà riêng tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 02

52 m2
₫ 24 tỷ

12/02/2019

Cho thuê Nhà riêng tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 08

₫ 22 triệu

12/02/2019

Cho thuê Nhà riêng tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 09

156 m2
₫ 21 tỷ

12/02/2019

Cho thuê Nhà riêng tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 01

95 m2
₫ 30 triệu

12/02/2019

Cho thuê Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 12

90 m2
2
2
₫ 65 triệu

11/30/2019

Cho thuê Nhà riêng tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 02

₫ 25 triệu

11/30/2019

Cho thuê Nhà riêng tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 08

380 m2
₫ 35 triệu

11/30/2019

Cho thuê Nhà riêng tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 01

₫ 11 triệu

11/27/2019