Cho thuê Nhà riêng tại Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 42
Cho thuê Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 03

100 m2
Nam
3
2
₫ 11 triệu

08/13/2020

Cho thuê Nhà riêng 1 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 12

32 m2
1
1
₫ 5.5 triệu

08/13/2020

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 04

201.6 m2
₫ 32 triệu

08/13/2020

Cho thuê Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 03

100 m2
2
2
₫ 8.5 triệu

08/13/2020

Cho thuê Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 03

100 m2
3
3
₫ 1 triệu

08/12/2020

Cho thuê Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 11

70 m2
2
2
₫ 7 triệu

08/12/2020

Cho thuê Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 11

140 m2
Tây Nam
4
3
₫ 11 triệu

08/12/2020

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 12

₫ 18 triệu

08/11/2020

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 14

₫ 12 triệu

08/11/2020

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 12

₫ 12 triệu

08/11/2020

Cho thuê Nhà riêng 1 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 14

100 m2
1
1
₫ 7 triệu

08/10/2020

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 01

₫ 25 triệu

08/10/2020

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 01

₫ 28 triệu

08/07/2020

Cho thuê Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 10

₫ 22 triệu

08/07/2020

Cho thuê Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 14

₫ 20 triệu

08/07/2020