Cho thuê nhà riêng tại Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 50
Cho thuê nhà nhỏ nguyên căn 1 trệt 1 lầu

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 17

₫ 7 triệu

03/20/2020

Cho thuê Nhà riêng tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 05

₫ 25 triệu

04/02/2020

Cho thuê Nhà riêng tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 17

35 m2
₫ 4.5 triệu

04/02/2020

Cho thuê Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 26

100 m2
3
2
₫ 30 triệu

04/02/2020

Cho thuê Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 26

100 m2
3
2
₫ 30 triệu

04/02/2020

Cho thuê Nhà riêng tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 14

₫ 24 triệu

04/01/2020

Cho thuê Nhà riêng tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 02

₫ 23 triệu

04/01/2020

Cho thuê Nhà riêng tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 01

₫ 16.5 triệu

04/01/2020

Cho thuê Nhà riêng tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 05

₫ 15 triệu

04/01/2020

Cho thuê Nhà riêng tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 03

₫ 16 triệu

04/01/2020

Cho thuê Nhà riêng tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 01

374 m2
₫ 149 triệu

03/31/2020

Cho thuê Nhà riêng tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 01

109 m2
₫ 129 triệu

03/31/2020

Cho thuê Nhà riêng tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 01

35.7 m2
₫ 35 triệu

03/30/2020

Cho thuê Nhà riêng tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 15

60 m2
₫ 45 triệu

03/30/2020

Cho thuê Nhà riêng tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 19

₫ 15 triệu

03/30/2020