Cho thuê Nhà riêng tại Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 107
Cho thuê Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 25

256 m2
4
3
₫ 25 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 25

60 m2
4
4
₫ 25 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà riêng 9 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 25

400 m2
9
4
₫ 25 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 15

₫ 7.5 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 17

50 m2
2
2
₫ 13 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà riêng 6 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 13

320 m2
6
4
₫ 40 triệu

07/03/2020

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 13

200 m2
₫ 35 triệu

07/03/2020

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 01

60 m2
₫ 50 triệu

07/03/2020

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 01

80 m2
₫ 35 triệu

07/03/2020

Cho thuê Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 13

₫ 16 triệu

07/03/2020

Cho thuê Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 13

360 m2
4
5
₫ 18 triệu

07/02/2020

Cho thuê Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 12

160 m2
4
4
₫ 19 triệu

07/02/2020

Cho thuê Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 12

320 m2
Nam
4
5
₫ 25 triệu

07/02/2020

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 12

₫ 35 triệu

07/02/2020

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 19

₫ 34.5 triệu

07/02/2020