Cho thuê Nhà riêng tại Quận 7, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 71
Cho thuê Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Thuận

150 m2
4
3
₫ 18 triệu

07/16/2020

Cho thuê Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Thuận

₫ 6 triệu

07/16/2020

Cho thuê Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Thuận

140 m2
3
3
₫ 12 triệu

07/16/2020

Cho thuê Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Thuận

140 m2
3
3
₫ 12 triệu

07/16/2020

Cho thuê Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Thuận

160 m2
Đông
4
3
₫ 11 triệu

07/16/2020

Cho thuê Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

126 m2
3
2
₫ 10 triệu

07/16/2020

Cho thuê Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Kiểng

120 m2
4
2
₫ 10 triệu

07/16/2020

Cho thuê Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Thuận

₫ 12 triệu

07/16/2020

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Thuận Ðông

₫ 9.5 triệu

07/15/2020

Cho thuê Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Thuận

₫ 12 triệu

07/15/2020

Cho thuê Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Thuận

50 m2
4
3
₫ 18 triệu

07/15/2020

Cho thuê Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Thuận Tây

70 m2
2
2
₫ 8 triệu

07/14/2020

Cho thuê Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

110 m2
2
1
₫ 8 triệu

07/14/2020

Cho thuê Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Mỹ

120 m2
Bắc
3
2
₫ 9.5 triệu

07/14/2020

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Bình Thuận

₫ 14 triệu

07/14/2020