Cho thuê Nhà riêng tại Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 53
Cho thuê Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 11

50 m2
3
4
₫ 10 triệu

07/16/2020

Cho thuê Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 14

28 m2
2
3
₫ 11.5 triệu

07/16/2020

Cho thuê Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 08

50 m2
3
3
₫ 14 triệu

07/16/2020

Cho thuê Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 14

50 m2
2
2
₫ 16 triệu

07/16/2020

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 02

₫ 55 triệu

07/16/2020

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 02

₫ 20 triệu

07/16/2020

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 02

₫ 14.5 triệu

07/16/2020

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 11

150 m2
₫ 16 triệu

07/15/2020

Cho thuê Nhà riêng 1 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 11

31 m2
1
1
₫ 5.5 triệu

07/15/2020

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 02

₫ 21 triệu

07/15/2020

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 01

240 m2
₫ 78 triệu

07/15/2020

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 01

₫ 30 triệu

07/15/2020

Cho thuê Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 01

₫ 22 triệu

07/15/2020

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 03

₫ 47 triệu

07/14/2020

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 09

₫ 16 triệu

07/14/2020