Cho thuê nhà riêng tại Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 162
Cho thuê Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

100 m2
4
3
₫ 25 triệu

02/24/2020

Cho thuê Nhà riêng tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

125 m2
₫ 28 triệu

02/24/2020

Cho thuê Nhà riêng tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

₫ 40 triệu

02/24/2020

Cho thuê Nhà riêng tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

₫ 23 triệu

02/24/2020

Cho thuê Nhà riêng tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

158 m2
₫ 34 triệu

02/24/2020

Cho thuê Nhà riêng tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

₫ 23.5 triệu

02/24/2020

Cho thuê Nhà riêng tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Trưng Tây

73 m2
₫ 10 triệu

02/24/2020

Cho thuê Nhà riêng tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

₫ 60 triệu

02/24/2020

Cho thuê Nhà riêng tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

₫ 60 triệu

02/24/2020

Cho thuê Nhà riêng tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Trưng Ðông

₫ 38 triệu

02/24/2020

Cho thuê Nhà riêng tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

390 m2
₫ 38 triệu

02/24/2020

Cho thuê Nhà riêng tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

₫ 34 triệu

02/24/2020

Cho thuê Nhà riêng tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

₫ 16 triệu

02/24/2020

Cho thuê Nhà riêng tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

₫ 34.5 triệu

02/24/2020

Cho thuê Nhà riêng tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

140 m2
₫ 69 triệu

02/24/2020