Cho thuê nhà riêng tại Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 45
Cho thuê Nhà riêng tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

₫ 17 triệu

04/02/2020

Cho thuê Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Phạm Ngũ Lão

20 m2
2
2
₫ 13 triệu

04/02/2020

Cho thuê Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Cô Giang

₫ 9 triệu

04/02/2020

Cho thuê Nhà riêng 6 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Nguyễn Cư Trinh

₫ 42 tỷ

04/01/2020

Cho thuê Nhà riêng tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

1131 m2
₫ 300 triệu

03/31/2020

Cho thuê Nhà riêng tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

81 m2
₫ 55 triệu

03/30/2020

Cho thuê Nhà riêng tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

27 m2
₫ 2 tỷ

03/30/2020

Cho thuê Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Cô Giang

50 m2
Đông
2
2
₫ 9 triệu

03/30/2020

Cho thuê Nhà riêng tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Cầu Kho

₫ 39 triệu

03/30/2020

Cho thuê Nhà riêng tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Cầu Ông Lãnh

54 m2
₫ 30 triệu

03/30/2020

Cho thuê Nhà riêng tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

₫ 29.5 triệu

03/30/2020

Cho thuê Nhà riêng tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

52 m2
₫ 25 triệu

03/29/2020

Cho thuê Nhà riêng tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

67.5 m2
₫ 20 triệu

03/28/2020

Cho thuê Nhà riêng tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Cầu Ông Lãnh

₫ 18 triệu

03/28/2020

Cho thuê Nhà riêng tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

₫ 20 triệu

03/28/2020