Cho thuê nhà riêng tại Huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh

1 - 7 của 7
Cho thuê Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Thị Trấn Nhà Bè

₫ 10 triệu

02/21/2020

Cho thuê Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Thị Trấn Nhà Bè

₫ 12 triệu

02/20/2020

Cho thuê Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Thị Trấn Nhà Bè

₫ 10 triệu

02/20/2020

Cho thuê Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiểng

106 m2
4
4
₫ 28 triệu

02/20/2020

Cho thuê Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiển

52 m2
2
2
₫ 4.5 triệu

02/17/2020

Cho thuê Nhà riêng 1 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiển

30 m2
Đông Bắc
1
1
₫ 2.8 triệu

02/17/2020

Cho thuê Nhà riêng 1 phòng ngủ tại Huyện Nhà Bè

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiển

25 m2
1
1
₫ 2.5 triệu

02/11/2020